Bulls Press är ett mediaföretag som marknadsför pressmaterial och mediarättigheter internationellt. Idag finns vi med egna kontor i nio länder: Förutom huvudkontoret i Stockholm finns vi i Frankfurt, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Warszawa, Tallinn, Riga och Vilnius.

Bulls starka försäljningsorganisation är nyckeln till hela norra, tyskspråkiga och östra Europa för alla de unika upphovsmän, syndikat och agenturer vi representerar. Vår verksamhet innefattar i dag syndikering av pressmaterial, grafik, licensiering, bilder, publishingrättigheter, förlag samt tryckeri och prepressföretag. Allmänheten känner oss framförallt genom seriefigurer som t ex Hagbard, Karl-Alrfed, Mumin och Fantomen.

Seriefigurerna, underhållnings- och featurematerial syndikerar vi för publicering i tidningar i hela vårt spridningsområde. Bulls Publishing förmedlar samma rättigheter till förlag för publicering i tryckt och digital form, t ex Fantomentidningen, Ernie-album, CD-Rom och Modestyböcker.

Bulls Licensing marknadsför rättigheter för kommersiell användning. Genom licensiering syns figurerna på marknaden som produkter och i reklam: Smurfgodis, Mumindockor och Modestykläder för att nämna några få.

Bulls Grafik producerar och marknadsför informationsgrafik, vädergrafik och temagrafik tillsammans med bl a KRT och SMHI.

Bulls Bild, vår bildbyrå, representerar välrenommerade bildagenturer och fotografer från hela världen. Celebrities, kungligt, skönhet och genrebilder är några specialiteter.

I digital form ökar antalet produkter: Mumin som CD-Rom-spel, rörlig grafik, video- och TV-rättigheter. Prepressföretaget Europrepress (EPP) och Bulls Tryckeri i Halmstad erbjuder full grafisk service till externa och interna kunder.

På varje marknad har vi en stark och branscherfaren säljorganisation. Långsiktiga samarbeten med alla viktiga kunder är etablerade sedan länge. Här fungerar vi som bollplank med starka internationella rättigheter och kreativa nya idéer. Vår marknadstäckning gör det möjligt att på mycket kort tid introducera nytt material.

På huvudkontoret i Stockholm koncentrerar vi administration och internationella kontakter. Det gör att våra partners bara behöver en kontakt- och leveranspunkt för hela vårt marknadsområde. Bulls rapporterar snabbt med noggrann administration, juridisk och ekonomisk specialistkompetens. Härigenom har vi förmånen att kunna utveckla långa och nära samarbeten med starka internationella upphovsmän.

På den tekniska sidan ligger vi i bräschen för utvecklingen och skapar nya lösningar för digital överföring, bearbetning, sökning och arkivering. Nu når materialet från våra upphovsmän kunder i hela vårt område blixtsnabbt. Och bearbetning som översättning, textning och färgläggning sker helt digitalt.

På Bulls arbetar totalt ca 90 personer som tillsammans med fasta frilansare bistår med den kunskap och kompetens som är vårt kännetecken. Namnet Bulls fick vi av vår grundare Cornelius Bull vid starten i 1929. Fortfarande är vi ett självständigt svenskägt familjeföretag. Oberoendet och erfarenheten gör oss starka och väl rustade inför framtiden tillsammans med våra medarbetare och partners.
.